ý thức về du lịch

Nâng cao ý thức khi đi du lịch sinh thái

Việc một số người khi đi tham quan các địa danh nổi tiếng. Có những hành động phá hoại gây ảnh hưởng đến vấn đề bảo tồn các di sản thiên nhiên ban tặng. Điều này gây tổn hại hết sức nặng nề đến vấn đề du lịch, thu hút khách và nhất là ý thức về du lịch bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ di sản…