Địa chỉ làm hộ chiếu tphcm ở đâu? Lệ phí làm bao nhiêu?

Hộ chiều là gì?

Họ chiếu (Passport) Là một loại giấy tờ tùy thân để xuất nhập cảnh. Trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm cá nhân, quốc tịch của người được cấp.